Våre produkter

Mustang

Våre modeller fra Mustang trailers er bygget med grunnlag av hestens velvære. Hestens fysiologi, temperament og behov har vært stikkordene for utvikling av

Mustang Trailers og dens konstruksjon. Dette gjelder for begge modellene våre. Det er viktig at hesten står rolig og balansert for å oppnå en sikker og stressfri transport.

Sport

Elite