Lukket henger

Produkt informasjon

Stort utvalg av hengere til transport av gods, som skal beskytte mot vind, vær og tyveri.

Flere av hengerne kan folieres med reklamebudskap.