Tippflak

Produkt informasjon

EuroTipper – planvogn med mange muligheter EuroTipper er samlenavnet på Zetterbergs ulike tippeplattformer. Flat med langsgående bjelker som gir en stiv og lett flat bunn. Noe som blant annet reduserer krenging ved spredning av grus. Plattformens helsveisede bunnprofiler gjør også tippesystemet robust og sterkt mot nedbøyning og nedpressing. Videre har flatbedet en låsekonstruksjon for sideklaffene som sparer rygg, tid og penger.